Maklumat Sijil Sistem Komputer & Rangkaian (SSK)

MAKLUMAT AM

Keterangan Kursus :

Komputer & Rangakaian menekankan kepada mempelajari kemahiran asas dalam bidang sistem komputer, rangkaian serta perisian sistem pengoperasian.  Skop pembelajaran dipelajari merangkumi beberapa aspek pengetahuan dan kemahiran dalam bidang ICT

 

Yuran Pengajian :

RM 200.00 / Semester

 

Syarat Kemasukan:

  • Warganegara MALAYSIA
  • LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM / SPMV) atau setara dengan

Tempoh Pengajian:

  • 16 bulan

 

Bantuan Kewangan
Pelajar Kolej Komuniti yang mengambil sijil sepenuh masa dalam mana-mana bidang yang ditawarkan boleh memohon bantuan kewangan samada melalui Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP). Pelajar mestilah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk membuat permohonan. Pelajar yang berkelayakan hanya boleh membuat satu sahaja permohonan bantuan kewangan iaitu samada melalui TPP atau BKPKK pada satu sesi pengajian. Sila rujuk maklumat berkaitan TPP dan BKPKK untuk maklumat lanjut.